Broodstock
June 14, 2021

Broodstock Capital gir Calanus kraft til videre produktvikling og markedssatsing

Calanus får styrket vekstkraft og kompetanse når Broodstock Capital går inn som ny investor i selskapet.

Se vedlegg for full pressemelding

Download attachment
Download attachment